Navi Camp (2014)

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP (CPOZ) opracowało program szkolenia „Navi Camp 2014” dla funkcjonariuszy jednostek kryminalnych szczebla powiatowego oraz komisariatów odpowiedzialnych za działania poszukiwawcze w terenie.

Program szkoleń zakładał:

  • przekazanie kompendium wiedzy z zakresu planowania i dowodzenia na miejscu działań poszukiwawczo – ratowniczych w terenie;
  • uzupełnienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • naukę praktycznego wykorzystania w działaniach poszukiwawczych nawigacji, mapowania i obsługi urządzeń GPS (trackerów) – w ramach warsztatów i zajęć praktycznych w terenie leśnym;
  • przekazanie wiedzy teoretycznej, dotyczącej specyficznych zachowań osób zaginionych, które z powodu wieku, choroby bądź upośledzenia umysłowego – nie są w stanie kierować swoim postępowaniem albo wymagają opieki innych osób;
  • utrwalenie wiedzy dotyczącej uruchomionego w Polsce systemu „Child Alert”;
  • edukację w zakresie nawiązania i utrzymania właściwego kontaktu z rodziną i bliskimi zaginionych – w ramach warsztatów psychologicznych.

W ramach projektu odbyły się cztery edycje szkoleń:

  • 19-23 maja
  • 30 czerwca–4 lipca
  • 8–12 września
  • 22–26 września

Zadaniem Stowarzyszenia była organizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz praktycznych aspektów działań poszukiwawczo-ratowniczych w terenie leśnym.

WspieramRatownictwo.pl