Kompetentny ratownik… (2015)

W dniach 1.07.-31.12.2015 Stowarzyszenie we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża realizowało projekt zlecony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pod tytułem „Kompetentny ratownik gwarancją bezpieczeństwa”.

W ramach projektu przedstawiono do zrealizowania poniższe cele:

  1. Zorganizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa
  2. Zapoznanie ratowników ochotników z metodami prowadzenia poszukiwań osób zaginionych i podwyższenie kompetencji uczestników w tym zakresie;
  3. Zapoznanie ratowników ochotników ze specjalistycznymi metodami prowadzenia działań ratowniczych na terenie katastrofy budowlanej i podwyższenie kompetencji uczestników w tym zakresie;
  4. Zapoznanie ratowników ochotników ze specjalistycznymi metodami udzielania pomocy medycznej w terenie trudnodostępnym i podwyższenie kompetencji uczestników w tym zakresie.

W ramach projektu zorganizowano dwa cykle szkoleniowe obejmujące serię wykładów, ćwiczeń terenowych i gruzowiskowych. W ćwiczeniach brali w sumie udział ratownicy z 7 jednostek ratowniczych. Jako obserwatorzy i wykładowcy zaangażowani byli również funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, pracownicy Uniwersytetu Medycznego i członkowie GPR OSP.

 

WspieramRatownictwo.pl