Bezpieczny Senior (2013)

Celem projektu były:

  1. Poprawa bezpieczeństwa osób starszych poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań.
  2. Zapobieganie wykluczeniu i izolacji osób starszych.
  3. Poszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku.

Wszystkie cele zostały zrealizowane poprzez przeprowadzenie 16 spotkań szkoleniowych dla Słuchaczy UTW na Dolnym Śląsku (15 szkoleń, z następujących miejscowości: Lutynia, Świebodzice, Głogów (2 grupy), Wrocław (3 grupy), Żarów, Miękinia (2 grupy), Oleśnica, Milicz, Wałbrzych (2 grupy), Oborniki Śląskie) oraz dla jednego Klubu Seniora (Wrocław – Nowy Dwór). Dzięki takiemu ułożeniu się szkoleń projekt objął zasięgiem dużą część UTW w ośrodkach na terenie Dolnego Śląska.

Projekt został zrealizowany w okresie od 29 maja 2013 do 15 listopada 2013 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WspieramRatownictwo.pl