Projekty

Jednym z zadań statutowych Stowarzyszenia jest współpraca z podmiotami państwowymi różnych szczebli celem organizacji lub współorganizacji działań promocyjnych, edukacyjnych lub ratowniczych.

W dotychczasowym portfolio projektowym Stowarzyszenia znajdują się:

  • projekt Bezpieczny Senior – realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w okresie od 29 maja 2013 do 15 listopada 2013
  • projekt Navi Camp – realizowany na zlecenie Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji w okresie 19. maja 2014 do 26. września 2014
  • projekt ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych), realizowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 10. marca 2014 do 10. grudnia 2014
  • projekt „Kompetentny ratownik gwarancją bezpieczeństwa”, realizowany we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w okresie 1.07.-31.12.2015

WspieramRatownictwo.pl