Władze

Statut Stowarzyszenia stanowi:

27. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

 

Zarząd:

Radosław Ziętek – Prezes
Agnieszka Bojczuk – Wiceprezes
Joanna Boksa – Wiceprezes

 

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Świerzko
Grzegorz Sobierajski
Paweł Konarski

WspieramRatownictwo.pl