Kontakt

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Ratownictwa na Dolnym Śląsku
ul. Rosponda 25
52-419 Wrocław

KRS: 0000338728
REGON: 021085951
NIP:  894-29-85-129

Konto:

Raiffeisen Polbank
57 1750 0012 0000 0000 3810 6497

WspieramRatownictwo.pl