O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w roku w odpowiedzi na potrzeby ochotniczych jednostek ratowniczych Wrocławia i Dolnego Śląska.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie grup ratowniczych poprzez pozyskiwanie sponsorów, organizowanie szkoleń i ogólnie pojętą pomoc logistyczną.

 

WspieramRatownictwo.pl